Hóa học 11 Nâng cao

Go down

Hóa học 11 Nâng cao

Bài gửi  Admin on Thu Jan 28, 2010 8:36 pm

KYØ THI KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNGHOÏC KYØ II – NAÊM HOÏC : 2008 – 2009
Moân : Hoùa hoïc – Lôùp 11 (Chöông trình naâng cao)
Thôøi gian: 45 phuùt (Khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà)
Ngaøy thi : / / 2009


I/ CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM : ( 4 ñieåm )
Câu 1 : Ankin có công thức chung là
A. CnH2n +2 B. CnH2n C. CnH2n – 2 D. CnH2n – 6
Câu 2: Phản ứng nào sau đây của phenol chứng tỏ gốc phenyl ảnh hưởng đến nhóm hiđroxyl ?
A. Phản ứng với dung dịch brom. B. Phản ứng với dung dịch kiềm.
C. Phản ứng với kim loại kiềm. D. Cả A và B đều đúng.
Câu 3 : Ứng với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 4 : Hidrocacbon nào sau đây có thể làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng ( khoảng 1000C ) ?
A. Toluen B. Stiren C. Benzen D. A , B đều đúng
Câu 5 : Sản phẩm chính của phản ứng đun nóng butan-2-ol với H2SO4 đặc ở 1700C là
A. 2 – metylpropen . B. But-2-en. C. But-1-en. D. But-3-en.
Câu 6 : Có thể làm sạch khí etilen có lẫn khí axetilen bằng chất nào sau đây ?
A. dung dịch thuốc tím B. dung dịch AgNO3trong dung dịch NH3 .
C. dung dịch nước brom D. Cả A , B ,C đều đúng.
Câu 7 : Cho 25,7 gam hỗn hợp gồm phenol và ancol etylic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M . Thành phần % theo khối lượng của phenol là
A. 36,5% B. 50% C. 62% D. 73,15%
Câu 8 : Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp khí C2H4 , C3H6 , C4H8 thu được 6,72 lít khí CO2 ( ở đktc ) . Giá trị của m là
A. 4,2 gam B. 6,3 gam C. 9,6 gam D. 18,6 gam
II/ CAÂU HOÛI TỰ LUẬN : ( 6 ñieåm )
Câu 9 : (2 điểm)
a/ Phản ứng trùng hợp là gì ? Lấy một ví dụ minh họa.
b/ Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau : ( ghi rõ điều kiện, nếu có)
C2H6 C2H5Cl C2H5OH CH3CHO
(4)
C2H4
Câu 10: ( 2 điểm ) Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol no đơn chức mạch hở (A) , sau phản ứng thu được 19,8g CO2 và 10,8g H2O .
a/ Xác định công thức phân tử của ancol (A) .
b/ Xác định công thức cấu tạo đúng của (A) , biết (A) bị oxi hóa tạo anđehit .
Câu 11: ( 2 điểm ) Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các chất lỏng sau : phenol , anđehit axetic , axeton , ancol.
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 41
Join date : 31/12/2009
Age : 36
Đến từ : THPT Bình Khánh

Xem lý lịch thành viên http://thptbinhkhanh.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết